Studiedagar

Du är här: Home » Studiedagar

Vi erbjuder bl.a. studiedagar, inspirationsdagar och barnkördagar som vi skräddarsyr efter dina egna önskemål.

Utgångspunkten är vårt eget material och vår breda, mångåriga erfarenhet från möten med pedagoger i förskola och grundskola, med musiker och pedagoger inom kyrkan.

En typisk Barnkördag kan innebära t.ex. några timmars sång och förberedelse till en avslutande konsert, dit föräldrar och vänner bjuds in.

Kontakta oss för mer information och frågor.

Barnkorkordag1